G and G MEDICAL ENGINEERING spol. s r.o.

  • Radiofarmaka rozvážíme do všech krajů České republiky

Nukleární medicína je lékařský obor zabývající se diagnostikou a terapií pomocí otevřených radioaktivních zářičů, které jsou aplikovány pacientům ve formě radiofarmak.

Radiofarmakum je jakýkoli léčivý přípravek, který obsahuje jeden nebo více radionuklidů vyčleněných pro lékařské účely.

Nukleárně medicínské metody patří mezi minimálně zatěžující neinvazivní diagnostické vyšetřovací metody. Pacientovi je aplikováno velmi malé množství radiofarmaka, které je potřebné k získání kvalitní obrazové informace. Radiační zátěž je při použití metod nukleární medicíny srovnatelná a často i menší, jako při běžných RTG vyšetřeních.