G and G MEDICAL ENGINEERING spol. s r.o.

INDIKACE:  Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

Scintigrafie kostní dřeně: pro vizualizaci defektů rozložení kostní dřeně a lokalizaci kostní dřeně do dlouhých kostí objevující se u myelofibrózy, hemolytické anémii nebo myelofibrozních procesů.

Lymfoscintigrafie: vhodná pro průkaz úplné nebo částečné obstrukce lymfatických cest,   nebo   ztráty    funkce   RES  lymfatických   uzlin   a   pro   sledování   efektu   externího a endolymfatického ozáření.

VELIKOST BALENÍ: Balení na trhu ve velikostech 1×3 a 1×6. Upozornění: dovážíme pouze balení 1×3.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Název přípravku Registrační číslo Velikost balení Kód SÚKL ATC kód Doba použití
NANO – ALBUMON 88/174/91-C 1×3 0013304 V09DB01 18. měsíců