G and G MEDICAL ENGINEERING spol. s r.o.

MEDI – MEDIA FILL

TESTOVACÍ SADA K MONITOROVÁNÍ ASEPTIČNOSTI PROSTŘEDÍ A PRACOVNÍKŮ

– SIMULAČNÍ ZKOUŠKA ASEPTICKÉHO POSTUPU PŘÍPRAVY

OBLASTI POUŽITÍ SOUPRAVY

Soupravu MEDI-MEDIA-FILL lze použít ke kontrole aseptických postupů při přípravě (ne)radioaktivních látek pro lékařské účely a ke kontrole pracovníků provádějících tuto přípravu.

Zároveň lze test použít k ověření aseptičnosti vybavení a nástrojů.

SOUČÁSTI SOUPRAVY

Každá souprava obsahuje sterilní komponenty (TSB a lahvičky) s nízkým obsahem endotoxinů a poskytuje optimální a nezbytný nástroj ke zkouškám sterility a obsahu bakteriálních endotoxinů v přípravku připraveném při zkoušce aseptického postupu.

Roztok TSB, 75 ml                                                                       3 lahvičky

Sterilní testovací lahvička, 50 ml                                             6 lahviček

Sterilní podtlaková testovací lahvička, 8 ml                          6 lahviček

Testovací agarové plotny                                                           5 ploten

Dezinfekční tampony                                                                  6 ks

Štítky k označení lahviček                                                          12 ks

Formulář pro záznam údajů                                                       1 ks

Součástí soupravy není:

  • Jehla (doporučená velikost 18G)
  • Stříkačka (doporučený objem 10 ml)
  • Dezinfekční roztok, např. 70% roztok etanolu nebo isopropanolu

Další potřebné vybavení:

  • Inkubační skříň nebo inkubační místnost s kontrolovanou teplotou v rozmezí +15°C až +40°C
  • Stůl s laminárním prouděním vzduchu nebo uzavřený laminární box pro práci s biologicky nebezpečnými materiály nebo izolátor odpovídající třídě čistoty A

t