G and G MEDICAL ENGINEERING spol. s r.o.

INDIKACE: Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům. Je indikován pro dospělé, pro pediatrickou populaci viz Souhrn údajů o přípravku.

Scintigrafie myokardu:

  • scintigrafii perfuze myokardu, pro detekci a lokalizaci onemocnění koronárních artérií(angina pectoris a infarkt myokardu)
  • stanovení globální funkce levé srdeční komory, techniku prvního průchodu pro stanovení ejekční frakce a/nebo vyšetření metodou EKG hradlovaného SPECT u pro stanovení ejekční frakce a objemů levé komory a regionální pohyblivosti srdeční stěny
  • scintimamografii k detekci suspektní rakoviny prsu u pacientek s mamogramy, které jsou neprůkazné, neadekvátní nebo nejednoznačné
  • lokalizaci hyperfunkční parathyreoidní tkáně u pacientů s opakovaným nebo přetrvávajícím onemocněním jak primárního, tak sekundárního hyperparathyreoidismu a u pacientů s primárním hyperparathyreoidismem, u kterých je naplánovaná iniciální operace parathyreoidních žláz

( pro podrobnější informace viz SPC)

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Název přípravku Registrační číslo Velikost balení Kód SÚKL ATC kód Doba použití po výrobě
CARDIO – SPECT kit 88/884/92-C 1×3, 1×6 0013366 V09GA01 18. měsíců